משרד המשפטים משיק את אתר גיידסטאר המחודש

משרד המשפטים, בשיתוף ג'וינט ישראל, משיק את אתר "גיידסטאר" המחודש, כשמונה שנים לאחר שהושק לראשונה. השירות המקוון כולל מעתה מידע ממשלתי מגוון על פעילותן של עמותות וחברות לתועלת הציבור, לרבות פרטים על תרומות, תמיכות ממשלתיות והתקשרויות עם גורמי ממשל. בישראל רשומות כיום כ-18 אלף עמותות וחברות לתועלת הציבור, המגישות מדי שנה דיווחים מגוונים לרשם העמותות. האתר המחודש ירכז לראשונה את כלל המידע הממוחשב אודות אותם מלכ"רים, לרבות סינכרון של המידע מול מאגרי המידע של רשות התאגידים, רשות המסים, היחידה הממשלתית לחופש המידע והחשב הכללי במשרד האוצר. מקור: דוברות משרד המשפטים.