הזמנה לכנס - "סודות מסחריים ופרטיות מידע - דינים בארה"ב המגנים על מידע סודי ורגיש"

אולי יעניין אותך גם

חברות טכנולוגיה רבות נשענות באופן הולך וגובר על סודות מסחריים על מנת לשמור על יתרונן בסביבה עסקית שהולכת ונעשית תחרותית. בה בעת, הן גם מנצלות באופן נרחב מידע אישי על צרכנים. חברות כאלה הפועלות בסביבה מקוונת נדרשות להיות עירניות במיוחד לשמירה קפדנית על מידע קנייני ומידע אישי.

התפתחויות משפטיות שארעו בשנים האחרונות בארצות-הברית הובילו לדגש מיוחד על סודות מסחריים והגנה עליהם. בתוך כך, אירועים מהעת האחרונה גם מיקדו את תשומת הלב לדיני הגנת הפרטיות.

בכנס שיערוך משרד עורכי הדין פרל כהן צדק לצר ברץ ביום רביעי, 2 במאי, 2018, עורכי דין מובילים בפירמה ידונו בפרקטיקות מיטביות להגנה על סודות מסחריים ומידע אישי, יסבירו על גיבוש הסכמי תנאי שימוש אפקטיביים ויסקרו עצות מעשיות על אכיפת זכויות משפטיות בסודות מסחריים והתגוננות מפני טענות להפרת סודות מסחריים.

ההשתתפות בכנס לא כרוכה בתשלום אך מחייבת רישום מראש. לפרטים ורישום לכנס, גשו לקישור הזה.

*הכנס ייערך בשפה האנגלית.