דף הפייסבוק "הצינור" - של גיא לרר

אולי יעניין אותך גם

בית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב קבע אתמול (א') כי זכות הניהול והשימוש בדף הפייסבוק "הצינור" שייכות לגיא לרר, שהגיש את התוכנית בעבר. בית הדין קבע כי לרר, שהיה מנהל חשבון הפייסבוק מיום הקמתו, הוא בעל הזכות להמשיך ולעשות כן, ולא ערוץ 10.

את התביעה הגיש ערוץ 10 לבית הדין בחודש ספטמבר האחרון, לאחר שהסתיימו יחסי העבודה בין הצדדים שנמשכו כ-12 שנים (עם מעברו של לרר למתחרה "רשת", שם הוא מגיש תוכנית בשם "הצנרת"). הן ערוץ 10 והן לרר טענו כי עומדת להם הזכות לנהל את דף הפייסבוק של "הצינור", שהופעל במקביל לפינה בעלת שם דומה ששודרה תקופת מסוימת בתוכנית "המגזין" ובהמשך במקביל לתוכנית יומית ששודרה בערוץ.

הצדדים הסכימו כי לאור סיום יחסי העבודה ביניהם, לא קיימת אפשרות מעשית לנהל במשותף את דף הפייסבוק ולכן נדרשת הכרעה למי מהצדדים הזכות לעשות זאת. טענתו המרכזית של הערוץ היתה כי דף הפייסבוק אינו שונה מכל זכות או נכס שעובד מקבל לרשותו במהלך תקופת העבודה ואשר עליו להחזירו למעסיק בסיום העסקתו. מנגד, טענתו העיקרית של לרר, באמצעות באי-כוחו עוה"ד דר' הלל סומר ויורם ליכטנשטיין, היתה כי דף הפייסבוק נוצר על-ידו וביוזמתו והוא מעולם לא היה "של התוכנית", אלא נועד לקדם שלל עניינים בהם לרר עסק, לרבות התוכנית עצמה.

בפסק-דינו בית הדין הדגיש את טשטוש הגבולות המוכרים להפרדה המסורתית בין רכוש המעסיק לרכוש העובד וציין כי לא קיימת תשובה אפשרית אחת נכונה לכל המקרים. לפיכך, קבע בית הדין כי יש לקבוע את המאפיינים לגבולות שיפרידו בין חשבון פייסבוק שהמעסיק זכאי לנהלו, לבין כזה שהעובד זכאי להמשיך ולנהל גם לאחר סיום יחסי העבודה.

בין הסממנים אותם ציין בית הדין ניתן למנות את: (1) מי יזם את פתיחת החשבון ולאיזה מטרה הוא נפתח; (2) מה מידת הקורלציה בין החשבון לבין העבודה; (3) באילו שעות נוהל החשבון; (4) מי נשא בהוצאות ניהול החשבון; (5) מי היה שותף בניהול החשבון בפועל; (6) האם ניהול ותפעול החשבון בוצעו לפי הוראות המעסיק ותחת פיקוחו; (7) האם קיימות הוראות בעניין בחוזה העבודה; (8) האם קיים במקום העבודה נוהל ביחס לזכות השימוש בחשבונות ברשתות חברתיות.

לאחר שניתח את הסממנים הללו ביחס למחלוקת בין לרר לערוץ, בית הדין קבע כי מרבית הסממנים (ובוודאי המהותיים שבהם), מצביעים על לרר כבעליו של דף הפייסבוק. בין היתר ציין בית הדין כי לרר פתח את הדף מיוזמתו ולמטרות שונות ממטרות התוכנית; כי לרר הפעיל את הדף בכל שנות קיומו, מבלי שהערוץ נוקט בכל פעולה שתצביע על מעורבותו בניהול העמוד, על הוצאות שהוציא, על הנחיות שניתנו בעניין, או על עובדים שמונו לתפעול הדף; כי לא הוכח כי תכניו של הדף תואמים באופן משמעותי את תכני התוכנית; כי העבודה על הדף אינה מוסדרת בחוזה העבודה של לרר ואינה כפופה לכל נוהל שנהג בערוץ; ועוד.

כאמור, בית הדין דחה את התביעה. בנוסף, הוא הורה ללרר לשנות את שמו של הדף כך שלא ייקרא "הצינור", במידה והערוץ יודיע לו שהוא מעוניין בכך. על לרר גם לפרסם פוסט בדף הפייסבוק ולהבהיר כי לא קיים קשר בין התוכנית "הצינור" המשודרת בערוץ 10 לבין הדף. הערוץ חויב בהוצאותיו של לרר בסך 25,000 ש"ח. לעיון בפסק-הדין: סע"ש 46976-09-17 ערוץ 10 החדש בע"מ ואח' נ' לרר (22.4.2018).