עוד שמונה בקשות לחסימת אתרי זנות

אולי יעניין אותך גם

המדינה הגישה לבית-המשפט המחוזי בתל-אביב עוד שמונה בקשות להגבלת גישה לאתרי אינטרנט המפרסמים שירותי זנות. הבקשות הוגשו בהמשך לשתי הבקשות הראשונות מ-21.3.2018. את כל הבקשות הגישה מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה לפי חוק סמכויות לשם מניעת ביצוע עבירות באמצעות אתר אינטרנט

בבקשות החדשות מציינת הפרקליטות כי אתרי האינטרנט שחסימתם מתבקשת פונים לקהל יעד ישראלי. בשבעה מביניהם התוכן כתוב בעברית ושירותי הזנות מוצעים בישראל. האתר השמיני אמנם כתוב באנגלית, אולם מספר הטלפון ליצירת קשר הוא מספר ישראלי, והשירותים מוצעים בישראל.  

הפרקליטות הצהירה כי חלק הארי של כל אחד מאתרי האינטרנט האמורים הוא פרסום שירותי זנות, וכי "התוכן הנוסף, שאינו פרסום שירותי זנות, נוגע לפורנוגרפיה, מאמרים בנושא זנות וכדומה" (ציטוט מדויק מהודעת דובר משרד המשפטים).

law.co.il מעיר שזו בעייתיות הטמונה בחוק הסמכויות, שכן אין זו עבירה לפרסם מאמרים בנושא זנות. בקשות למניעת גישה לאתר עלולות לסכל אפוא מעצם טיבן גם ביטויים מוגנים החוסים תחת ההגנה החוקתית הניתנת לחופש הדיבור (השאלה אם המאמרים במקרה זה הם אמנם ביטויים מוגנים כאלה או עבירה גמורה, טעונה בירור עובדתי כמובן). החוק ער לכך ולכן מתיר לבית המשפט להורות על הגבלת גישה לאתר, "כולו או חלקו" וכן הוא קובע כי בית המשפט, בבואו להוציא צו, ישקול את "מידת הפגיעה בגישה של הציבור למידע באמצעות האינטרנט והסיכון לפגיעה בתוכן אחר שאינו קשור לביצוע העבירה".

על פי הפרקליטות, שלושה מתוך שמונה האתרים מאוחסנים בשרתי אירוח בישראל, ועל כן הבקשה דורשת להסירם כליל. שאר האתרים מאוחסנים בשרתים זרים, ועל כן הבקשה המתייחסתם אליהם דורשת להורות לספקי הגישה בישראל לחסום את הגישה אליהם בנימוק שלא ניתן לחייב את הסרת האתרים עצמם. מקור: הודעת דובר משרד המשפטים.