בימ"ש בארה"ב: חוק זכות יוצרים האמריקאי יכול לחול על פעילות אינטרנט מחוץ לארה"ב

אולי יעניין אותך גם

חברה זרה (מפולין) שהעמידה לרשות גולשים בארה"ב גישה לצפיה ברשת בתכני טלויזיה אחראית על הפרת זכויות לפי הדין האמריקאי אף שחוק זכות יוצרים בארה"ב נעדר הוראה מפורשת על תחולה חוץ-טריטוריאלית - כך פסק בית משפט פדרלי לערעורים בוושינגטון הבירה. פסק הדין ניתן בתביעה שהגישה בארה"ב חברה קנדית בעלת זכויות בלעדיות לשידור תכנים בארה"ב. הנתבעת היא חברה מפולין שהפעילה פלטפורמת רשת להזרמת וידאו-לפי-דרישה (Video On Demand - VOD) באמצעותה אמריקאים יכלו לצפות בתכנים.

בית המשפט לערעורים קבע כי תחולת דיני זכויות היוצרים בארה"ב תפורש לפי המיקום הטריטוריאלי של המעשה המפר כהגדרתו בחוק. לפי פסיקת בית המשפט, המעשה המפר הוא ביצוע ושידור לציבור (public performance) באמצעות הזרמה ברשת. מעשה זה כולל בעיקרו אותות הזרמה ברשת הנקלטים במחשבי המשתמשים בארה"ב ומוקרנים שם על צגי המחשבים שלהם. משכך, בית המשפט מצא כי המעשה המפר הרלוונטי התרחש בארה"ב ומצמיח עילת תביעה לפי חוק זכות יוצרים האמריקאי, אפילו שבמעשה היתה מעורבת פעילות חוץ-אמריקאית - שידור התכנים משרתי החברה מפולין.

בית המשפט לערעורים אישר את פסיקת הפיצויים של הערכאה הדיונית שהשתכנעה שמעשי ההפרה של הנתבעת נעשו בזדון. היא חייבה את החברה מפולין בפיצויים בשיעור של 60,000 דולר לכל אחד מחמישים ואחד הפרקים הטלוויזיונים שזכויות היוצרים בהם הופרו - ובסה"כ מעל שלושה מיליון דולר פיצויים.

law.co.il מעיר כי אחד הפרטים המעניינים בתביעה הוא שהנתבעת מפולין היא בעלת הזכויות המקורית בתכנים המופרים - היא העניקה לחברה הקנדית רישיון בלעדי לשידור התכנים בטריטוריה האמריקאית אך מצאה עצמה נתבעת וחבה בהפרת זכויות יוצרים בתכנים שהיא עצמה הבעלים שלהם.