ישראל: מערכת ממוחשבת לטיפול בבקשות חופש המידע

רשות התקשוב הממשלתי במשרד ראש הממשלה, יחד עם היחידה הממשלתית לחופש המידע במשרד המשפטים, השיקו מערכת ממוחשבת לניהול בקשות חופש המידע ברשויות ציבוריות. מטרת המערכת היא לייעל את אופן הטיפול בבקשות חופש המידע המוגשות לרשויות הציבוריות. 

חוק חופש המידע קובע כי לכל אזרח עומדת הזכות לקבל מידע מרשויות ציבוריות. עם זה, יישומו של החוק דורש שיפור. נכון להיום, לרוב הרשויות הציבוריות אין מערכת המסייעת ביישום דרישות החוק, ורוב הממונים על החוק מבצעים מעקב אחר בקשות חופש המידע באמצעים מיושנים וללא עזרים טכנולוגיים. התוצאה היא כי בקשות רבות לא נענות כתוצאה מכשלים טכניים ולא מהותיים. מקור: אגף הדוברות במשרד המשפטים.