הרשות לחדשנות תציע מענקים כספיים גם לפרויקטי תוכנה חופשית

הרשות לחדשנות מקדמת מהלך שיאפשר לה לראשונה להציע מענקי תמיכה לחברות שהקוד שפיתחו יועמד לציבור הרחב במתכונת של תוכנה חופשית. עד כה נמנעה הרשות באופן היסטורי מלהעניק תמיכה כזו. לדברי ראש המערך הטכנולוגי ברשות, צחי שנרך, הרשות לא העניקה עד כה תמיכה לפרויקטים כאלה מהטעם ש"אם המדינה משקיעה את כספי משלם המסים בחברות מתוך רצון שישפיעו על הכלכלה הישראלית, עלינו לשאוף לשמור את הקניין הרוחני בישראל", בשעה ששחרור הקוד במתכונת של תוכנה חופשית מעניק זכויות שימוש נרחבות לעולם כולו ולרוב ללא תשלום.

לדברי ראש המערך הטכנולוגי, "כל העולם השתנה ונוצרו שינויים רבים בתעשייה, כבר מזה זמן, הן במודלים העסקיים והן בשיטות הפיתוח הקשורים לקוד פתוח. הקוד הפתוח חוסך לחברות משאבי פיתוח רבים, ומאפשר ליצור מוצרי תוכנה משמעותיים על ידי תוספת מקורית של קוד, 'מעל' לקוד פתוח קיים. מבחינת הלקוחות, קבלת מוצרים בקוד פתוח מאפשרת להם הקטנת התלות בספקים, והורדת עלויות".

שינוי מדיניות הרשות לחדשנות בנושא זה טעונה אישור שרי הכלכלה והאוצר.