כמה שמות-מתחם רשומים כיום בארץ ובעולם?

איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר), הגוף המנהל את מרשם שמות המתחם הישראלי, מדווח כי נכון לסוף הרבעון השלישי לשנת 2017, היו רשומים בעולם כ-330.7 מיליון שמות מתחם (לפי נתונים שפרסמה חברת Verisign). בישראל, נכון לתחילת חודש ינואר 2018, רשומים 245,397 שמות מתחם תחת הסיומת IL. - עלייה של 2.35% ביחס לשנה שעברה. לשם השוואה, הנתונים שפרסם הארגון CENTR (מועצת המרשמים המדינתית האירופאית) מראים כי אחוז הגידול ברישום במרשמים האירופאיים עומד על 1.5% נכון לחודש ספטמבר 2017 ו-2.4% במרשמים קטנים המנהלים עד 250,000 שמות מתחם (נכון לחודש דצמבר 2017).