הממשלה החליטה לאחד את מטה הסייבר והרשות הלאומית להגנת הסייבר

אולי יעניין אותך גם

ממשלת ישראל החליטה שלשום (א') לאחד את יחידות מערך הסייבר הלאומי ליחידת סמך אחת במשרד ראש הממשלה, שתיקרא "מערך הסייבר הלאומי". בהחלטה נקבע כי האיחוד נדרש לצורך "המשך ריכוז המאמץ להגנת מרחב הסייבר האזרחי של ישראל במסגרת מערך מאוחד".

ההחלטה מאחדת את שתי יחידות הסמך המרכיבות את מערך הסייבר הלאומי במשרד רוה"מ: מטה הסייבר הלאומי (שהוקם לפי החלטת הממשלה מספר 3611, מיום 7.8.2011, שעניינה ב"קידום היכולת הלאומית במרחב הקיברנטי"); והרשות הלאומית להגנת הסייבר (שהוקמה בעקבות החלטות הממשלה מחודש פברואר 2015 - החלטה 2444 בדבר קידום ההיערכות הלאומית להגנת הסייבר והחלטה 2443 בדבר קידום אסדרה לאומית והובלה ממשלתית בהגנת הסייבר).

סיום תהליך האיחוד נקבע ליום 1.7.2018 ועד להשלמתו על ראש המערך לפעול בתיאום עם נציבות שירות המדינה ואגף התקציבים במשרד האוצר, על-מנת לגבש את המבנה הארגוני המשולב, מבנה האגפים ותקני כוח אדם וכו'. יעדי המערך, תפקידיו וסמכויותיו יהיה אלה של המטה והרשות, הקבועים בחוק, בהחלטות המערך ובהחלטות ממשלה קודמות בנושא. הממשלה הנחתה את ראש המערך "לשמר ולחזק את היכולת המבצעית במסגרת המערך המאוחד, ולהמשיך את תהליך ההקמה וההעצמה של יכולת זו, כפי שהחלה לקום ברשות, וזאת לצד המשך בניין הכוח הטכנולוגי".