אירופה: הרגולטורים לפרטיות מאיימים לפנות לבית המשפט לבחינת נאותות ה-Privacy Shield

אולי יעניין אותך גם

אם נציבות האיחוד האירופי והממשל האמריקאי לא יפעלו במרץ לתיקון הליקויים שבהסדר ה-Privacy Shield להכשרת העברת מידע מאירופה לארה"ב, הרגולטורים הלאומיים לפרטיות של מדינות האיחוד האירופי (Article 29 Working Party) יעתרו לבית המשפט לצורך בחינת נאותות ההסדר - כך מאיימים הרגולטורים בהודעה שפרסמו לפני ימים אחדים.

בין הצעדים הדחופים שהרגולטורים דורשים ליישם באופן מיידי:

  • מינוי נציב קבילות אמריקאי לטיפול בתלונות על הפרת חובות ה-Privacy Shield וגילוי מלא של סדרי הדין בפעולתו מול סוכנויות הביון החקירה והאכיפה האמריקאיות; 
  • הגברת השקיפות בדבר הדרכים להגנה מפני איסוף מופרז וגורף של מידע אישי על-ידי סוכנויות הביון והחקירה האמריקאיות;
  • איוש מלא של המועצה לפיקוח על פרטיות וזכויות אזרחיות מכוח החוק האמריקאי על איסוף מודיעין זר (Foreign Intelligence Surveillance Act)

הרגולטורים מפצירים בנציבות ובממשל להסדיר את הנושאים הללו עד למועד כניסתן לתוקף של התקנות האירופאיות החדשות על הגנת מידע (General Data Protection Regulation - GDPR) במאי 2018. בין הנושאים הנוספים שטעונים הסדרה לפי הרגולטורים הם פרסום הנחיות קונקרטיות יותר בנושא עיבוד מידע לחברות המוסמכות ל-Privacy Shield והבהרות על הערוצים העומדים לרשות נושאי מידע להגיש תלונות. כל אלה מפורטים בדו"ח התקופתי של הרגולטורים על הסדר ה-Privacy Shield. מקור: הרג'יסטר (מאת רבקה היל).