ישראל: רשתות קמעונאות לא מוסרות מידע מספיק בנושא פרטיות באתרים ויישומים

אולי יעניין אותך גם

נדרש שיפור משמעותי בשקיפות על שימוש במידע אישי אודות משתמשים - זו אחת ממסקנות סקירת הפרטיות לשנת 2017 של הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים. הרשות (לשעבר רמו"ט) ביצעה סקירה של מדיניות הפרטיות ב-21 אתרים ויישומונים של רשתות הקמעונאות הנפוצות בישראל לקניות מקוונות, במטרה לבדוק באיזו מידה החברות משקפות ללקוחותיהם את הנעשה במידע האישי שלהם, לאיזו מטרה נאסף והאם ישותף עם גורמים נוספים.

הסקירה היא חלק מפעילות בינלאומית המתקיימת מדי שנה, בה השתתפו  24 רגולטורים מהרשת להגנת מידע אישי ברחבי העולם (GPEN - Global Privacy Enforcement Network). במסגרת הפעילות הרגולטורים בחנו מאות אתרים ויישומונים ממגזרים מגוונים, במטרה לבחון את מידת היידוע של המשתמש באשר לאיסוף המידע האישי אודותיו והשימוש בו.

כחלק מהסקירה, הרשות בחנה לעומק את מדיניות הפרטיות שמציגות רשתות ישראליות מקוונות וכן ביצעה רכישות בפועל, במטרה לעקוב אחר שימוש החברות במידע האישי גם לאחר שלב הרכישה. הבדיקה העלתה כי נדרש שיפור משמעותי ביחס לשקיפות באשר לשימוש במידע שנאסף אודות משתמשים. בעקבות הסקירה, הרשות פתחה תיקי אכיפה כנגד שלושה ארגונים שעלה כי לכאורה אינם עומדים בדרישות החוק.

מתוצאות הבדיקה עולה כי 66.6% מהגורמים שנבדקו בישראל לא סיפקו מידע ביחס לשאלה האם המידע האישי שנאסף משותף עם גורמים נוספים, ואם כן, עם אילו גורמים (וזאת לעומת 51% מהגורמים שנבדקו בעולם). ממצא נוסף נוגע למתן מידע למשתמשים באשר לדרכים למחיקת המידע האישי מהשירות. 95.2% מהגורמים הנבדקים בישראל לא סיפקו את המידע הנדרש, לעומת 51% בעולם. מספר האתרים והאפליקציות שלא סיפקו את המידע בצורה מספקת - בישראל 28.5% ובעולם 23%. בנוסף, 71.4% מהגורמים שנבדקו בישראל לא סיפקו מידע מספק באשר לאופן בו המידע נשמר ומאוחסן, לעומת 67% בעולם. 

מקור: הרשות להגנת הפרטיות.