דיווח מקוון? תלוי בן כמה אתה

הממשלה פרסמה שלשום (א') ברשומות את התקנות והכללים המסדירים את הדיווח המקוון על עסקאות מקרקעין לצרכי מיסוי. התקנות והכללים החדשים קובעים שהצהרות ומסמכים שיש להגיש בהתאם לחוק מיסוי מקרקעין, יוגשו מעתה באופן מקוון בלבד. אופס, רגע, זה לא לגמרי נכון: התקנות קובעות חריג שלא פגשנו כמוהו בחקיקה הישראלית, ולפיו עורך דין שגילו 66 או יותר ביום פרסום התקנות (15.10.2017), עדיין יהיה רשאי להגיש את הדיווחים באופן ידני כרגיל. law.co.il מסכים: כל האינטרנט הזה הוא באמת רק לצעירים (לקרוא בליווי קרעכצ).

התקנות והכללים החדשים אושרו בועדת הכספים של הכנסת ביולי האחרון. הם נועדו לקצר את זמני הטיפול, לחסוך למייצגים בעסקאות מקרקעין את הצורך להגיע למשרדי רשות המסים, ולאפשר להם לקבל מיידית מספר שומה ולהדפיס שובר לתשלום השומה. חובת הדיווח המקוון תחול החל מיום 1.12.2017, וזאת לאחר שנתיים במהלכן אפשרה רשות המסים את הדיווח המקוון באופן וולונטרי. ברוב העסקאות, בהן ההצהרות ניתנות באמצעות עו"ד מייצג, הדיווח ייעשה דרך מערכת המייצגים הקיימת באתר האינטרנט של רשות המסים. מי שאינו מיוצג על-ידי עו"ד יוכל לבצע את הדיווח בעמדות ייעודיות שיוצבו במשרדי מיסוי המקרקעין. 

התקנות קובעות כי מי שיגיש את הדיווחים הנדרשים שלא באמצעות המערכת הממוחשבת, ייחשב כמי שלא הגיש את הדיווחים כלל - חוץ מעורכי הדין הקשישים הנזכרים מעלה.