יוזמה ממשלתית להקמת מאגר "אל תתקשרו אלי"

אולי יעניין אותך גם

משרד הכלכלה והתעשייה פירסם היום את תזכיר חוק הגנת הצרכן (תיקון מס'...)(איסור על שיווק טלפוני למספר טלפון הרשום במאגר אל תתקשרו אלי, הקמת המאגר וצו מנהלי להפסקת הפרה), התשע"ח-2017. תזכיר החוק מבקש למנוע פרטיקות שיווק אגרסיביות, במסגרתן עסקים פונים פניות חוזרות ונשנות לצרכן באמצעות הטלפון.

עיקרו של החוק המוצע הוא בהקמת מאגר "אל תתקשרו אלי", אותה תקים ותנהל הרשות להגנת הצרכן והחסר ההוגן במשרד הכלכלה. עוסקים (מי שמוכר נכס או נותן שירות דרך עיסוק, כולל יצרן) לא יוכלו לבצע שיחות טלמרקטינג למספרי טלפון שיהיו רשומים במאגר. תזכיר החוק קובע חזקה שלפיה במידה ומספר טלפון של צרכן מופיע במאגר, אזי הצרכן מסרב לקבל שיחות שיווקיות למספר זה. עוסקים יהיו מחויבים לברר, קודם שהם מבצעים שיחות שיווקיות, אם מספרי הטלפון שאליהם הם רוצים להתקשר נכללים במאגר.

תזכיר החוק מסמיך את שר הכלכלה לקבוע מקרים, נסיבות וסוגי עסקאות, שהוראות התזכיר לא יחולו עליהן (לדוגמה הצעה לשינוי תנאי עסקה בעסקה מתמשכת). בנוסף, השר יידרש לפרסם הוראות בנוגע להקמה ולניהול של המאגר, לרבות אבטחת המידע בו, דרכי הפניה לרישום למאגר או להסרה ממנו וכו' וכן הדרכים לבירור מידע מהמאגר. 

תזכיר החוק אף מקנה לרשות להגנת הצרכן והסחר ההוגן אמצעי אכיפה שונים, כגון האפשרות להטלת עיצום כספי וכן האפשרות להורות לעוסק לחדול מהפרה או להימנע מעשייתה.