עדאלה נגד יחידת הסייבר בפרקליטות: 'פעילותכם בלתי חוקתית'

אולי יעניין אותך גם

ארגון עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל - פנה ליועץ המשפטי לממשלה ולפרקליטות המדינה בדרישה "להפסיק לאלתר את הפעילות הבלתי חוקית אותה נוקטת יחידת הסייבר בפרקליטות המדינה, המפעילה סמכויות רחבות למדיי ללא כל הסמכה בחוק". מכתב הפניה מתייחס לפעילות יחידת הסייבר בתחום האכיפה האלטרנטיבית שבמסגרתה מחלקה הסייבר בפרקליטות חותרת להסרת תכנים שלשיטתה אסורים בדין, הגבלת הגישה אליהם דרך תוצאות החיפוש במנוע החיפוש, חסימת גישה אל התכנים, והשעייה או הרחקה של משתמשי אינטרנט שהעלו את התכנים הפסולים.

המכתב מלין כי פעילות זו מתבצעת ללא מתן זכות שימוע וללא קיום הליך משפטי. מטעם זה טוען הארגון להעדר חוקתיות בפעילות האכיפה האלטרנטיבית, "מאחר ואין בנמצא חוק המתיר לגורמי הרשות המבצעת לצנזר פרסומים על סמך הכרעה מינהלית בלבד ובהיעדר הכרעה שיפוטית לפיה פרסומים אלה מפרים את החוק", כלשון המכתב. עוד מסביר המכתב כי "אין בחוק הוראה מפורשת המסמיכה אף הסרת פרסומים שנקבע לגביהם כי הם עולים כדי עבירה פלילית, אף על ידי בית המשפט". הארגון רואה בשיטת פעולה זו פגיעה בחופש הביטוי, ופגיעה בעקרונות היסוד של הפרדת הרשויות, חוקיות המנהל וזכות הטיעון.

המכתב חותם בדרישה מהפרקליטות לחדול לאלתר מפעילות צנזוריאלית ברשת במתווה האכיפה האלטרנטיבית.