אושר חוק העיצובים החדש ובו הגברת ההגנה על גופנים כזכות יוצרים

אולי יעניין אותך גם

הכנסת אישרה לפני ימים אחדים באופן סופי את חוק העיצובים, התשע"ז-2017 שנועד להחליף את ההסדר המנדטורי הישן המקנה הגנה על עיצובים (מדגמים), שהם מראה של מוצר "המורכב ממאפיין חזותי אחד או יותר של המוצר" כגון "מיתאר, צבע, צורה, עיטור, מרקם או החומר שממנו הם עשויים". החוק החדש קובע כי גם סימון גרפי ממוחשב (אייקון) וגם תצוגת מסך גרפית (GUI) יוכלו להיחשב לעיצובים מוגנים לפי החוק.

החוק החדש, שייכנס לתוקפו בעוד כשנה, מאפשר למעצבים של מוצרים כגון תכשיטים, בגדים, רהיטים, כלי בית וכיו"ב ליהנות מהגנה משפטית גם בלא לעבור תהליך רישום פורמלי של העיצוב שיצרו. הגנה כזו תינתן למשך שלוש שנים מיום המכירה או הפרסום של המוצר. להבדיל, מעצב שישלים תהליך רישום פורמלי יזכה להגנה ממושכת של 25 שנים. הפרת עיצוב, למשל על ידי העתקתו ללא רשות בעל הזכויות בעיצוב, תקנה לבעל הזכויות בעיצוב זכות לפיצויים, בהם עד 100,000 ש"ח ללא צורך בהוכחת היקף הנזק הממשי שגרמה ההפרה.

החוק החדש כולל גם תיקון עקיף לדיני זכויות יוצרים, המכיר לראשונה באופן מפורש בגופן (typeface) כיצירה אומנותית לפי חוק זכות יוצרים, שזכאי להגנה למשך שבעים שנים מיום פרסום הגופן. לצד זה, נוספה לחוק זכות יוצרים הוראה חדשה המתירה שימוש בגופנים במגוון מקרים: "שימוש בגופן בהקלדה, בעיבוד תמלילים, בסדר דפוס, בדפוס או בהדפסה, וכן החזקת מוצר לשם שימוש כאמור – מותרים, אף אם נעשו תוך שימוש בתוכנת מחשב או במוצר אחר שמפר את הזכות בגופן". תיקון נוסף לחוק זכות יוצרים נוגע להתגוננות מפני טענה להפרת זכות יוצרים בגופן: החוק מורה כי בנסיבות כאלה יש להביא בחשבון, בין היתר, את מגוון האפשרויות הקיים לעיצוב אותיות, ספרות וסימני שפה אחרים.