ביהמ"ש האירופי פסל הסכם בינמדינתי לשיתוף מידע על נוסעי טיסות

אולי יעניין אותך גם

בית המשפט האירופי (Court of Justice of the European Union) פסל לפני ימים אחדים את טיוטת ההסכם שהתגבשה בין הרשויות האירופאיות לבין קנדה על שיתוף רשומות מידע על נוסעי טיסות (Passenger Name Records) לצורכי בטחון, מניעת פשיעה חמורה וסיכול טרור. בית המשפט פסק כי הוראות מסוימות בטיוטת ההסכם כרוכות בפגיעה בלתי מידתית בזכות החוקתית של נוסעי טיסות לפרטיות והגנת מידע. בית המשפט קבע, בין היתר, כי לא נמצאה הצדקה מספקת להעברת מידע הנחשב ל"רגיש" לפי הדינים האירופים (מידע על מוצא אתני, דעות פוליטיות, השתייכות לאיגודי עובדים, ומידע אודות מצבו הרפואי של אדם). בית המשפט קבע עוד כי השימוש המתמשך במידע על-ידי הרשויות הקנדיות לאחר שהנוסע כבר הורשה להיכנס לקנדה חייב להיות כפוף להסדרים קפדניים שנועדו להגן על שימוש לרעה במידע. בית המשפט העיר כי שימוש מתמשך כזה יכול להיעשות רק בכפוף לצו של רשות שיפוטית מקומית בקנדה.