ניו-ג'רזי: הגבלות על שימוש קמעונאים במידע דיגיטלי מרישיונות נהיגה של צרכנים

אולי יעניין אותך גם

מושל ניו-ג'רזי שבארצות-הברית אישר לאחרונה חוק מדינתי (Personal Information and Privacy Protection Act) המגביל את השימושים שקמעונאים רשאים לעשות עם תעודות מזהות של צרכנים, כדוגמת רשיון נהיגה. החוק מתיר לקמעונאים לסרוק תעודה מזהה רק למטרות הקבועות בחוק, כגון לצורך כריתת התקשרות חוזית, אימות אותנטיות התעודה, אימות גיל הצרכן, מניעת הונאות או פשיעה אחרת או לשם ציות לדינים פדרליים או מדינתיים הדורשים זאת.

המידע שקמעונאים רשאים לאסוף מתעודה מזהה מוגבל לכדי שם בעל התעודה, כתובתו, תאריך לידה, מספר התעודה והמדינה בה הוצאה התעודה. החוק אוסר על קמעונאים להעביר הלאה את המידע שנאסף לצורכי שיווק, פרסום או קידום מכירות. מידע שנשלף מהתעודה ומאוחסן על-ידי הקמעונאי חייב להישמר באופן מאובטח וכל פריצה למידע חייבת בדיווח לרגולטור ולצרכנים הנפגעים. הסנקציה על הפרת החוק היא קנס, והחוק גם מאפשר לצרכנים שנפגעו מהפרתו לתבוע את נזקיהם.