משרד המשפטים מבטל את אגרות מאגרי המידע

אולי יעניין אותך גם

ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת אישרה את יוזמת משרד המשפטים לבטל את תשלום אגרות הרישום של מאגרי מידע וכן את תשלום האגרות התקופתיות שעל בעל מאגר מידע לשלם בכל שנה ביחס למאגרי המידע שבבעלותו. ביטול האגרות ייכנס לתוקף כבר במהלך שנת 2017 והוא נעשה כחלק ממדיניותו המוכרזת של משרד המשפטים להפחתת הרגולציה והנטל הכלכלי על עסקים וחברות.

תשלום אגרת רישום מאגר מידע והאגרה התקופתית מוסדר כיום ב​תקנות הגנת הפרטיות (אגרות). אגרות אלו נגבות על ידי רשם מאגרי המידע ברשות למשפט, טכנולוגיה ומידע (רמו"ט). ההצעה לביטול האגרות עלתה במסגרת יישום שינוי אסטרטגי בפעילות רשם מאגרי המידע, הכולל שינוי תפיסתי וארגוני, בתיאום עם משרד האוצר. ברמו"ט סבורים כי ביטול תשלום האגרות, נושא הדורש הקדשת זמן ומשאבים רבים, יאפשר תגבור של פעילויות הפיקוח והאכיפה על בעלי המאגרים. מקור: משרד המשפטים.