מכה ליצרני מדפסות: העליון האמריקאי מכשיר מכירת מחסניות דיו משומשות

בעל פטנט במוצר כמו מחסנית דיו למדפסת לא רשאי להגביל את המכירה והשימוש החוזרים של הפריט; לאחר שבעל הפטנט מכר את הפריט בפעם הראשונה הוא ממצה את זכויות הפטנט שלו בפריט ולא רשאי לאסור על רוכש הפריט מכירה או שימוש חוזרים בו - כך פסק בית המשפט העליון הפדרלי בארה"ב. ההחלטה אימצה לדיני הפטנטים את כלל "המכירה הראשונה" (הידוע גם ככלל המיצוי) הקיים בדיני זכויות יוצרים וחל על פריטים פיזיים המוגנים בזכויות יוצרים, כמו ספר (להבדיל ממוצרים לא מוחשיים, כמו קוד תוכנה, לגביהם קבעו בתי משפט בארה"ב שהכלל לא חל ושיצרן תוכנה רשאי להגביל את המכירה החוזרת במורד הזרם).

ההחלטה ניתנה בתביעה שהגישה יצרנית המדפסות לקסמרק נגד חברה העוסקת בחידוש ושימוש חוזר במחסניות דיו. הפסיקה פותחת אפוא את הדלת למתחרים המציעים מחסניות דיו משומשות שזולות יותר מהמחסניות המקוריות שמוכרות יצרניות המדפסות. בית המשפט גם קבע, ברוב דעות, כי כלל המיצוי חל הן במקרה של מכירת הפריט המוגן בפטנט בתוך תחומי ארה"ב והן במקרה של מכירתו מחוץ לגבולות ארה"ב. מקור: NotHardware (מאת: ברנדון היל).