הכנסת אישרה תיקון לחוק העמותות שיאפשר הגשת טפסים מקוונת

הכנסת אישרה בשבוע שעבר, בקריאה שנייה ושלישית, את תיקון מספר 16 לחוק העמותות. התיקון מאפשר לרשם העמותות לקבוע כללים לאופן הגשת הדיווחים המחויבים לפי החוק, כך שבעתיד ניתן יהיה להגיש מסמכים באופן מקוון - ללא צורך בחתימות מקור של חברי ועד העמותה הנדרשות כיום לפי החוק.

רשות התאגידים (יחידה במשרד המשפטים המאגדת גם את רשם העמותות) פועלת כיום לאפיון מערכת מחשוב חדשה אשר עתידה להתחיל לפעול במהלך שנת 2018. לקראת השקת המערכת החדשה אמור רשם העמותות לפרסם כללים מתאימים לעניין הגשת מסמכים באופן מקוון, במטרה להקל על העמותות להגיש דיווחים. מקור: רשם העמותות.

לעיון בנוסח הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית: חוק העמותות (תיקון מס' 16), התשע"ז-2017.