מבקר המדינה: משטרת ישראל בפיגור ניכר בהתמודדות עם פשיעת סייבר

אולי יעניין אותך גם

מבקר המדינה קובע כי משטרת ישראל נמצאת בפיגור ניכר בהתמודדות עם פשיעת סייבר מורכבת טכנולוגית וכי המשך פעילותה במתכונתה הנוכחית עלול להרחיב את הפערים במענה הניתן לפשיעה זו. המבקר מציין כי קיימות תכניות עתידיות לחיזוק יכולות המשטרה בתחום פשיעת הסייבר, תכניות שיבשילו לאורך זמן, אך כי נדרשת פעולה נוספת כדי לענות על הליקויים שהועלו בדו"ח.

מבקר המדינה, השופט (בדימוס) יוסף שפירא, פרסם השבוע את הדו"ח השנתי 67ב, הכולל 39 פרקי ביקורת. הפרק השביעי של הדו"ח עוסק בפשיעת סייבר ובהתמודדות משטרת ישראל עם פשיעת סייבר מתוחכמת. המבקר מציין כי ההתפתחויות במרחב הסייבר האיצו את התרחבות הפשיעה המתוחכמת טכנולוגית, שכוללת עבירות נגד מחשבים, טלפונים חכמים, שרתים ורשתות מחשבים וכן שימוש הולך וגובר בתוכנות זדוניות, בחדירה לא חוקית למחשבים ולמאגרים ממוחשבים, בריגול עסקי וכדומה.

ממצאי הדו"ח העלו שהמשטרה והמשרד לביטחון פנים הקימו אמנם מערך לטיפול בעבירות סייבר, אך לא התאימו את המערך לצרכים ולאתגרים של עבירות הסייבר מתוחכמות טכנולוגית שמתפתחות ומשתנות במהירות. עבודת מערך הסייבר, שייעודו לטפל בעברות סייבר מתוחכמות טכנולוגית, מנותבת בעיקר לסיוע טכני ליחידות חקירה מחוזיות המטפלות בעבירות "קלאסיות", שאינן מתוחכמות טכנולוגית, על חשבון התמקצעות בלוחמה בפשיעת הסייבר.

המבקר מציין עוד כי ממצאי הדו"ח מלמדים על כך שהמבנה הפיקודי המבוזר של מערך הסייבר, היעדרה של יחידה מרכזית והפרדת תחומי האחריות של גוף המטה למישור טכנולוגי נפרד מהמישור החקירתי - אין בהם כדי לתת מענה הולם לאתגרים שעמם נדרשת המשטרה להתמודד במסגרת הלחימה בפשיעה זו. תפיסת ההפעלה של המערך טעונה תיקון, שכן היא גובשה בהתאם למצב הפשיעה והאתגר הטכנולוגי שהיו בשנת 2000, ולא בהתאם למאפייניה הייחודיים של פשיעת סייבר שהתפתחו דרמתית מאז.

אף על פי שחל גידול ניכר בהיקף פשיעת הסייבר המתוחכמת טכנולוגית בשנים האחרונות, חל קיצוץ של ממש במענה התקציבי שהופנה לתחום זה במשטרה, באופן שאינו עונה על הצורך הבסיסי של המערך. קיצוץ זה מונע את ההתעצמות הנדרשת לשם התמודדות עם פשיעה זו, ואף גורם ל"בריחת מוחות" מהמערך.

המבקר קובע כי המשטרה אינה ערוכה להתמודדות עם עבירות פשיעת סייבר מורכבות טכנולוגית וכי הממצאים מעידים כי היא נמצאת בפיגור ניכר בהתמודדות עם תחום זה. המשך פעילות המשטרה במתכונתה הנוכחית עלול להרחיב את הפערים במענה הניתן לפשיעה זו. אמנם קיימות תכניות עתידיות לחיזוק יכולותיה של המשטרה בתחום פשיעת הסייבר, תכניות שהינן בעלות השלכות רוחב מורכבות ושיבשילו לאורך זמן. יחד עם זאת, נדרשת פעולה נוספת כדי לענות על הליקויים שהועלו בדו"ח.

המבקר מסכם וקובע כי על המשטרה ועל המשרד לביטחון פנים לפעול לתיקון הליקויים וליישום ההמלצות בהקדם וללא דיחוי, כדי להתאים את פעילות מערך הסייבר במשטרה לעולם רווי טכנולוגיות מתקדמות ולאתגרים שבפניהם תעמוד המשטרה בשנים הקרובות. המבקר מוסיף כי התמודדות עם פשיעת הסייבר היא אתגר לאומי המחייב את המשטרה ואת המשרד לביטחון פנים לבסס תפיסה אסטרטגית רלוונטית למאפייני פשיעת הסייבר המתוחכמת טכנולוגית, ולהעצים במידה רבה את יכולותיה הטכנולוגיות של היחידה הארצית במשטרה. כל זאת בשיתוף מטה הסייבר הלאומי ותוך כדי בחינת הידע המקצועי בעולם. מקור: דו"ח המבקר.