ארה"ב: צו נשיאותי על הגנת סייבר והתמודדות עם איומי סייבר

אולי יעניין אותך גם

נשיא ארה"ב חתם בימים האחרונים על צו נשיאותי בעניין חיזוק הגנת הסייבר ברמה הפדרלית ובתשתיות קריטיות. הצו מחייב את כל רשויות הממשל לבחון את היערכותן בתחום הסייבר ולגבש תוכניות הגנת סייבר מקיפות. העומדים בראש הרשויות הפדרליות נדרשים לאמץ תוכניות הגנה התואמות להנחיות של המכון האמריקאי לתקנים וטכנולוגיה (National Institute of Standard and Technology). הצו גם קובע כי הנשיא יראה בעומדים בראש הרשויות הפדרליות כנושאים באחריות על ניהול נאות של סיכוני סייבר והתגוננות מפניהם.

הצו גם משתרע על תשתיות קריטיות שלא מנוהלות על-ידי רשויות פדרליות. בנושא זה, הצו מחייב את הרשויות הפדרליות לספק סיוע ותמיכה לארגונים פרטיים המפעילים תשתיות קריטיות שחשופות לאיומי סייבר. הצו כולל בנוסף גם הוראות ממוקדות בנושאים אלה:

  • התמודדות עם איומי בוטים ואמצעי תקיפה אוטומטיים אחרים;
  • התמודדות עם הפסקות חשמל שמקורן בתקיפות סייבר;
  • התמודדות עם איומי סייבר שמקורם במדינות יריבות;
  • שיתופי פעולה בינלאומיים בטיפול באיומי סייבר;
  • הבטחת היתרון האיכותי האקדמי והתעשייתי בארה"ב בתחום הסייבר.