ארה"ב: רישיון חופשי הוא חוזה מחייב שניתן לאוכפו

אולי יעניין אותך גם

רישיון ה-General Public License - GPL של GNU הוא חוזה משפטי מחייב ובר-אכיפה במקרה שהוא מופר - כך קבע לאחרונה בית משפט פדרלי בקליפורניה בתביעה שהגישה בעלת הזכויות בתוכנת Ghostscript (חב' ארטיפקס) נגד חברה קוריאנית בטענה להפרת תנאי הרישיון.

ארטיפקס מציעה את Ghostscript במתכונת של רישוי דואלי - רישיון מסחרי רגיל המוצע בתמורה לתשלום דמי רישיון, ולחלופין רישיון חופשי (וללא תשלום) המוצע תחת ה-GPL. הנתבעת שילבה את התוכנה במוצריה, בלא שרכשה מארטיפקס רישיון מסחרי.

בתביעתה טוענת ארטיפקס ששימוש הנתבעת ב-Ghostcript כפוף לרישיון ה-GPL ושהנתבעת הפרה את הוראות הרישיון משום שלא מסרה למשתמשיה כי Ghostscript נכלל במוצר ומשום שלא צייתה להוראת הרישיון המחייבת את הנתבעת לחשוף את קוד המקור של התוכנה הקניינית שלה. התביעה של ארטיפקס דורשת מבית המשפט להוציא צו מניעה שיאסור על הנתבעת הפרה נוספת של הרישיון, צו-עשה שיחייב את הנתבעת לחשוף את קוד המקור למוצר שלה וכן פיצויים על ההפרה, בהם פיצויים ללא הוכחת נזק ופיצויים עונשיים לדוגמה.

בהחלטתו דן בית המשפט בטענות מקדמיות שהנתבעת העלתה במטרה לסלק את ההליך המשפטי. ראשית, בית המשפט דחה את טענת הנתבעת כי רישיון ה-GPL לא השתכלל לכדי חוזה מחייב שנכרת כדין בהעדר חתימה ממשית המביעה הסכמה לרישיון. על כך קבע בית המשפט כי כתב התביעה, שמתייחס לכך שהנתבעת עצמה ציינה בפומבי כי היא עושה שימוש ב-Ghostscript הכפוף ל-GPL, יכול להצביע על השתכללות חוזה מחייב.

שנית, בית המשפט דחה את טענת הנתבעת כי ארטיפקס לא הבהירה די הצורך מה הנזקים שהיא טוענת להם. בעניין זה קבע בית המשפט כי כתב התביעה, המפרט על מודל הרישוי הדואלי של החברה - שלפיו הרישיון המסחרי מוצע תמורת תשלום בעוד הרישיון החופשי מוצע בחינם - מצביע על הנזק האפשרי שנגרם לתובעת בדמות דמי הרישוי החלופיים שנמנעו ממנה בעקבות הפרת תנאי ה-GPL.

הנתבעת טענה עוד כי הוראת ה-GPL המחייבת לחשוף את קוד המקור של המוצר שלה היא הוראה חוזית שדיני זכויות היוצרים בארה"ב שוללים. בית המשפט דחה גם את הטענה הזו מאחר שהוראת חשיפת הקוד לא באה בגדר אגד הזכויות הייחודיות שדיני זכויות יוצרים מסדירים. לכן, היא ניתנת להתחייבות על-פי חוזה בלי שהיא נשללת על-ידי ההסדרים של דיני זכויות יוצרים.

החלטת בית המשפט כללה אמירת אגב מעניינת שלפיה בית המשפט לא מוכן לפסול בשלב המקדמי את הסעד המבוקש שהנתבעת תחשוף את קוד המקור שלה "אפילו אם הענקת הסעד הזה בסופו של דבר מוטלת בספק גדול".

הנתבעת גם העלתה טענות מקדמיות נוספות, שאת כולן דחה בית המשפט. ההליך ימשיך כעת לשלב הדיוני העיקרי שלו בסוגיית הפרת ה-GPL, בציפיה דרוכה של קהילת המשפטנים העוסקים ברשיוניות תוכנה חופשית. זאת כמובן, כל עוד הצדדים לא יגיעו לפשרה קודם לכן, כפי שקרה עד כה ברוב הסכסוכים על רשיונות חופשיים.