אפל אוסרת מיחזור מוצרים ודורשת לגרוט אותם לרסיסים

אפל אוסרת על שימוש חוזר, מכירה מחודשת וניצול חלקי חילוף ממכשיריה ומתעקשת על גריטה שלהם לרסיסים - כך עולה ממסמכים שנחשפו על נוהגי החברה בתחום המחזור. את המסמכים שנחשפו הגישה החברה לרשויות מדינתיות בארה"ב כחלק מחובתה על-פי הדינים המקומיים להנהיג תוכנית מחזור למוצרי אלקטרוניקה. המסמכים מסבירים, בין היתר, כי כוננים קשיחים מתוך מוצרי החברה מרוסקים לרסיסים בגודל קונפטי שנמכר לאחר מכן כחומר גלם ליצור מוצרים חדשים. תוכנית המחזור של החברה מיושמת באמצעות קבלני משנה המבצעים עבורה את הגריטה והסכמי השירותים איתם אוסרים עליהם לעשות בפריטים שימוש חוזר כלשהו במקום גריטה, אפילו אם הפריטים ניתנים לשימוש חזור כזה לאחר איפוס או מחיקה מוחלטים של המידע שמאוחסן בהם. מקור: Motherboard (מאת: ג'ייסון קובלר).