יפן: הכרה רשמית במטבעות וירטואלים

אולי יעניין אותך גם

ביטקוין ומטבעות וירטואלים אחרים הם כעת הילך חוקי ביפן - כך לפי תיקונים לחוק הבנקאות שהושלמו לאחרונה במדינה ושהופכים מטבעות וירטואלים לשמישים ברחבי המשק היפני. תיקוני החקיקה מבחינים בין מטבעות וירטואלים לאמצעי תשלום אלקטרוניים אחרים בכך שמטבעות וירטואלים אינם מונפקים על-ידי גורם מרכזי והם שמישים אצל כל אדם המסכים לקבלם. זאת, להבדיל מאמצעי תשלום אלקטרוני המונפק על-ידי גורם מסוים וניתן לשימוש רק בקרב צדדים שנמצאים בהסדר עם אותו גורם מנפיק.

תיקוני החקיקה מגדירים את הרווחים המופקים ממטבעות וירטואלים בתור "הכנסה מפעילות עסקית או הכנסה אחרת". בכך נקבע כי מטבעות וירטואלים ימוסו, בין היתר, במס רווחי הון. היבטים נוספים שהוסדרו בתיקוני החקיקה האחרונים כוללים הסדרים קפדניים יותר של "הכר-את-הלקוח" שיחולו על זירות סחר במטבעות וירטואלים. מי שסוחר במטבעות וירטואלים ביפן יידרש למסור מסמכים מזהים וכתובת פיזית. מקור: Investopedia (מאת: נתן ריף).