המאגר הביומטרי יפעל מ- 1 ביוני

אולי יעניין אותך גם

הכנסת אישרה אתמול תקנות שעניינן טיפול בבקשות אזרחים להנפקת תיעוד ביומטרי ולמחיקת מידע ביומטרי מהמאגר. מן התקנות עולה שהמאגר הביומטרי, השנוי במחלוקת ציבורית חריפה, יתחיל בפעילותו ב- 1 ביוני (בכפוף לעתירה הצפויה בקרוב לבג"צ).

חוק המאגר הביומטרי שאושר סופית בכנסת לפני מספר שבועות קובע כי כל תושב המבקש להנפיק תעודת זהות או דרכון יחויב למסור תמונה ביומטרית של פניו שתאוחסן במאגר ולבחירתו יוכל גם למסור באופן וולונטרי טביעת אצבע שתשמר במאגר. כעת, קובעות התקנות הסדרים שיחולו במקרה בו תושב שמסר באופן וולונטרי טביעות אצבע למאגר ובשלב מאוחר יותר חוזר בו ומבקש את מחיקתן. התקנות שאושרו קובעות כי מחיקה מהמאגר של טביעת אצבע תיעשה בתוך 48 שעות מבקשת התושב. עותק הגיבוי של הטביעה ימחק בתוך 90 יום מהבקשה.

התקנות קובעות גם כי אזרח המבקש למחוק את טביעת האצבע שלו לאחר שמסר אותה יאלץ להנפיק תיעוד חדש הכולל תמונת פנים בלבד ללא טביעת אצבע, בעלות נוספת. בהתאם להוראות החוק, במקרה כזה התיעוד החדש יהיה תקף לחמש שנים בלבד במקום עשר. התקנות גם מחייבות הסכמה כפולה של קטין מתחת לגיל 16 ושל האפוטרופוס שלו להכללת טביעת האצבע של הקטין במאגר.

הועדה המשותפת בכנסת שדנה במאגר הביומטרי עסקה בהרחבה גם במערך ההסברה של משרד הפנים לידוע התושבים על האפשרויות השונות הנוגעות למאגר ולמסירת דגימות ביומטריות. נציגי משרד הפנים הסבירו כי המערך יפרט לציבור את היבטי הוולונטריות של מסירת טביעת אצבע והגבלת תוקף התיעוד לחמש שנים עבור אלה שיבחרו שלא למסור טביעת אצבע. עם זה, מערך ההסברה לא ימסור למבקשי התיעוד מידע על סיכוני אבטחת מידע הכרוכים במסירת מידע ביומטרי לאחסון במאגר. 

מספר חברי כנסת מתחו ביקורת על כך שמשרד הפנים לא ידרש להסביר למבקשי התיעוד את סכנות המאגר ועל כך שהתקנות הוגשו לועדה בחפזון ואושרו בו-ביום בלא דיון מספק. עו"ד יהונתן קלינגר, היועץ המשפטי של התנועה לזכויות דיגיטליות ציין כי התנועה צפויה לעתור לבג"ץ נגד חוק המאגר והתקנות שהותקנו. מקור: דה-מרקר (מאת: רפאלה גויכמן).