ארה"ב: תכתובות פרטיות של עובדי ציבור עשויות להיחשב כרשומה ציבורית

אולי יעניין אותך גם

הודעות טקסט ודואר אלקטרוני בנושאים ציבוריים, שנשלחו באמצעות חשבונות ומכשירים פרטיים של עובדי ציבור, ייחשבו ל"רשומה ציבורית" לפי חוק חופש המידע בקליפורניה (California Public Record Act) - כך קבע בית המשפט העליון במדינה. לפי ההחלטה, שיחות פרטיות של עובדי ציבור, ככל שהן נוגעות לעניינים ציבוריים, יהיו זמינות לעיון הציבור ככל מסמך ציבורי אחר. עם זאת, התשובה לשאלה מהו הגבול בין שיחה פרטית לשיחה הנוגעת לעניינים בדבר התנהלות הרשות הציבורית נותרה עמומה, והותירה את הרשויות הציבוריות בקליפורניה מודאגות בדבר כמות הבקשות למידע שיוגשו בעקבות פסיקה זו וכן הפגיעה האפשרית בפרטיות העובדים בגין כך. לפי פסק הדין, רשויות ציבוריות לא נדרשות כעת לנטר או לעקוב אחר תקשורת פרטית של עובדיהן, אלא לנקוט "מאמץ סביר" להשגת המידע. בית המשפט הציע מנגנון לפיו עובדי ציבור יצהירו בכתב כיצד חיפשו את המידע המבוקש בחשבונותיהם הפרטיים, מהן התוצאות שהחיפוש הניב, ומדוע לשיטתם הממצאים מחיפוש זה אינם נחשבים "רשומה ציבורית". מקור: Los Angeles Times (מאת: מאורה דולן).