ישראל: הצעת חוק חדשה למניעת בריונות רשת

הצעת חוק פרטית חדשה של חה"כ אורלי לוי אבקסיס ויגאל גואטה מבקשת לצמצם את תופעת בריונות הרשת בקרב ילדים ובני נוער, "ולהבטיח הקניה של ערכי שוויון וסובלנות לתלמידי בתי הספר". בהתאם להצעה, שר החינוך יכין תכנית חינוכית בנושאים של מניעת בריונות ברשת לכיתות ד' עד י"א, אותה יעבור כל תלמיד בשנות הלימודים ובהיקף שייקבע באותה תכנית. לפי דברי ההסבר להצעה, "העלאת המודעות באמצעות הסברה אינטנסיבית של ההשלכות והתוצאות של הבריונות תביא לכך שרמת הבריונות והאלימות ברשת תרד, וזאת מכיוון שהדבר ייצור הרתעה וכן הזדהות והבנה של חומרת התופעה". הצעת החוק נוסחה בסיועם של תלמידי תיכון בליך, שנחשפו לבריונות ברשת כלפי חבריהם לכיתה ואשר החליטו לפעול לקידום הנושא.