מפיצי סרטונים ותצלומים מיניים יועמדו לדין

אולי יעניין אותך גם

הנחיה חדשה של פרקליט המדינה קובעת כי הפצת סרטונים או תצלומים מיניים משפילים הפכה למכת מדינה ולפיכך, פרט למקרים חריגים, העבריינים יועמדו לדין.

חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון מס' 10), התשע"ד-2014, קובע כי "הטרדה מינית תהיה גם "פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם, המתמקד במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו, ולא ניתנה הסכמתו לפרסום...".

ההנחיה של פרקליט המדינה נושאת את הכותרת "חקירה והעמדה לדין בעבירות של פרסום תצלומים, הקלטות או סרטים של אדם, בעלי אופי מיני, ללא הסכמתו". היא אומרת כי "קיים אינטרס ציבורי ממשי באכיפתה של העבירה, גם כאשר מדובר בחשודים קטינים, נעדרי עבר פלילי. זאת, נוכח פגיעתה הקשה של העבירה והשלכותיה מרחיקות הלכת על קורבנות העבירה, ובשל הצורך להטמיע את האיסור הפלילי גם בקרב בני נוער".

ההנחיה קובעת כי ככלל, חשודים שנמצאו לגביהם ראיות מספיקות להעמדה לדין – יובאו לדין פלילי. אי העמדה לדין תישקל במקרים חריגים, למשל כאשר החשוד בן פחות מ-15, כאשר היקף תפוצת החומר הפוגע היה מצומצם או כאשר חלקו של החשוד במעגל ההפצה לא היה משמעותי. מקור: גלובס (מאת חן מענית).