שירות המחולל הסכמי עבודה אינו בגדר ייעוץ משפטי

אולי יעניין אותך גם

שירות מקוון להפקת הסכמי העסקה והסכמי סיום העסקה אינו מהווה ייעוץ משפטי אסור לפי חוק לשכת עורכי הדין, כך קבע בית המשפט המחוזי בירושלים במסגרת תביעה שהגישה לשכת עורכי הדין. לטענת הלשכה, מדובר בשירות המעלה על הכתב את גדר ההתקשרות החוקית בין עובד למעביד, המהווה סיוע משפטי, שעל-פי חוק לשכת עורכי הדין יכול להינתן רק על-ידי עורכי דין. בית המשפט דחה את טענות הלשכה וקבע כי במסגרת השירות מבוצעות פעולות טכניות בלבד של חיבור נסחים שונים לכדי חוזה העסקה המותאם לצרכי המעסיק. בית המשפט הוסיף וקבע כי באותו אופן יכול כל אדם ללא השכלה משפטית לאתר ברשת נוסחים שונים של חוזי עבודה ולערוך אותם לכדי חוזה עבודה אחד, לכן השירות הוא רק כלי המנגיש את המידע הזמין ממילא בדרך מהירות ופשוטה. עם זאת, בית המשפט הורה לאתר המפעיל את השירות להציג באופן ברור הבהרות בדבר כך כי השירות אינו מהווה ייעוץ משפטי, וכי השימוש בשירות הינו באחריות המשתמש בו [ת"א 50926-10-15 לשכת עורכי הדין בישראל נ' חשבים ה.פ.ב מידע עסקי בע"מ].