גרמניה: פייסבוק תבחן כלי לסינון ידיעות כוזבות

פייסבוק תחל בקרוב לבחון בגרמניה כלי סינון חדש, המיועד להתמודד עם התופעה של שמועות וידיעות חדשותיות כוזבות ברשת החברתית. בתזמון לא מפתיע, המנגנון החדש יושק במדינה בסמוך לבחירות הפדרליות, האמורות להתקיים בחודשים הקרובים. תמריץ נוסף לבחינת הכלי החדש הוא הצעת חוק חדשה במדינה, המבקשת להטיל קנס בסך 500,000 אירו ביחס לכל פריט תוכן כוזב שפורסם ברשת החברתית ולא יוסר בתוך 24 שעות. המנגנון מאפשר למשתמשי פייסבוק במדינה לדווח על ידיעה ככוזבת. במקרה כזה, הידיעה תישלח לארגון גרמני עצמאי לבדיקת עובדות (Corrective). במידה ונציגי הארגון יסברו כי הדיווח בידיעה אינו אמין, הוא יסומן כ"שנוי במחלוקת". העובדה כי פריט תוכן סומן כ"שנוי במחלוקת" לא תמנע ממשתמשי הרשת לשתף אותו, אך הם יוזהרו על-ידי הרשת קודם לשיתוף כי מדובר בתוכן שיש לגביו מחלוקת. בנוסף, תוכן שיסומן כ"שנוי במחלוקת" יזכה לחשיפה נמוכה יותר בפני משתמשי הרשת. בחודש דצמבר האחרון פייסבוק החלה לנקוט בגישה דומה גם בארה"ב, תוך שיתוף פעולה עם גופים כמו רשת ABC, סוכנות הידיעות AP וארגונים העוסקים באימות עובדות. מקור: פורבס (מאת: פדריקו גוריני).