למאגר החקיקה הלאומי נוספו הצעות חוק מקום המדינה

החל משנת 2014 פועל באתר הכנסת "מאגר החקיקה הלאומי", שמטרתו להציג מידע על כלל חוקי מדינת ישראל, על הצעות החוק בהליך חקיקה או שהליך חקיקתן נעצר ועל החוקים שחקיקתם הושלמה. בין היתר מוצגים במאגר גם "דברי הכנסת" והפרוטוקולים של הדיונים בוועדות הכנסת. בהודעה שפרסם דובר הכנסת נמסר כי לאחרונה נוסף למאגר הנוסח של יותר מ-35,000 הצעות חוק מאז הכנסת הראשונה ועד ימים אלה. בהודעה נמסר כי המהלך התאפשר לאחר עבודה מורכבת של ניתוח המידע והנתונים והסבתם למערכת הפתוחה לציבור הרחב, תוך הצגה ברורה ומובנת. יו"ר הכנסת, חבר הכנסת יולי אדלשטיין, מסר כי "ההתקדמות הזאת של המאגר היא מרשימה ביותר, וכך הוא ישמש כלי רב עוצמה המאפשר לאזרח לבקר בקו הייצור של החקיקה במדינת ישראל". מקור: אתר הכנסת.