הצגת רשימת כתובות דוא"ל בהודעת מייל לא פוגעת בפרטיות

אולי יעניין אותך גם

שליחת הודעת דואר אלקטרוני ל-317 נמענים תוך חשיפת כתובות הדוא"ל של הנמענים אינה מהווה פגיעה בפרטיות, כך פסקה סגנית נשיא בית המשפט השלום בתל אביב-יפו בבקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד חברה המפעילה פרוייקט אירוח שפים מחו"ל במסעדות ישראליות ("Round Tables"). במסגרת הפרויקט, הזמינו התובעים הייצוגיים שולחן במסעדה. כאשר בוטל הפרויקט באותה מסעדה, קיבלו הודעת דוא"ל המבשרת להם על ביטול ההזמנה, כאשר כל אחד מ-317 הנמענים בהודעה נחשף לרשימה המלאה של כתובות הדוא"ל של כל אחד מהלקוחות האחרים שהזמנתו בוטלה. הרשימה המלאה הופיעה באופן גלוי בשדה הנמענים בהודעה הדואר האלקטרוני.

התובעים טענו כי חשיפת כתובות הדוא"ל של חברי הקבוצה עולה כדי שימוש בידיעה אודות "ענייניו הפרטיים של אדם" שלא למטרה לשמה נמסרה, האסור לפי סעיף 2(9) לחוק הגנת הפרטיות. עוד טענו התובעים כי החברה הפרה את חובת הסודיות לגבי "ענייניו הפרטיים של אדם" לפי סעיף 2(8) לחוק. 

סגנית הנשיא דחתה כאמור את התובענה וקבעה לצורך עניין זה בלבד, כי "כתובת דואר אלקטרוני אינה מהווה 'ענייניו הפרטיים של אדם'" כמשמעותו בחוק הגנת הפרטיות. זאת משום שמעיון בכתובות הדוא"ל של המבקשים לא ניתן לאתר את זהותם, אלא אם יבוצע חיפוש אקטיבי אחר כתובות הדוא"ל, שאז יהיה ניתן לאתר את זהות המבקשים. עוד פסקה סגנית הנשיא כי נוכח מספרם הקטן יחסית של חברי הקבוצה והיות זהותם ידועה, אין תועלת בניהול התובענה כתובענה ייצוגית.