עוד מהלך אכיפה של ה-FTC נגד הטעיה בנושא פרטיות ברשת

אולי יעניין אותך גם

חברת Turn מקליפורניה העוסקת בפרסום מקוון מוכוון מטרה (Targeted Advertising) הגיעה להסדר פשרה עם נציבות הסחר הפדרלית בארה"ב (ה-FTC) במסגרת הליך אכיפה שהנציבות נקטה נגד החברה על הטעיית משתמשים בעניין המעקב המקוון שנעשה עליהם.

הנציבות טענה כי מדיניות הפרטיות של החברה מטעה משתמשים לחשוב כי באפשרותם לחסום את הפרסום המקוון שמבצעת החברה על-ידי חסימת עוגיות בדפדפן ועל-ידי מנגנון ההסרה של החברה. בפועל, טוענת הנציבות, שימוש במנגנונים אלה לא חוסם במלואו את פרסומות החברה כפי שהובטח.

הסדר הפשרה אוסר על החברה להטעות משתמשים לגבי טיב ואופי הפרסום המקוון שהיא מבצעת ולגבי יכולת המשתמש לחסום את הפרסומות ואת איסוף המידע אודותיו למטרות פרסום. החברה תדרש לתת גילוי נאות למשמתשים בעניינים אלה ולאפשר להם להשתמש במנגנוני הסרה אפקטיביים. הסדר הפשרה טעון אישור סופי של הנציבות לאחר שיועמד להערות הציבור. מקור: הודעה לעיתונות של נציבות הסחר הפדרלית.