אירופה: ניידות מידע? שלב ההבהרות

אולי יעניין אותך גם

התקנות הכלל-אירופאיות החדשות בנושא מידע אישי (General Data Protection Regulations) קבעו זכות חדשנית לניידות מידע, שלפיה נשוא המידע זכאי לקבל את המידע שסיפק למי שמעבד אותו בפורמט מובנה, מקובל וקריא-מכונה ("in a structured, commonly used and machine-readable") ולהעבירו הלאה לגורם חדש שיעבדו. זכות זו מתווספת לזכות העיון והתיקון במידע, כמו גם לזכות להישכח, והיא מיועדת להגביר את שליטתו של נשוא המידע באינפורמציה הנאספת אודותיו. אבל מה משמעותה למעשה?

הגוף המייצג את הרגולטורים האירופאים בנושא הגנת הפרטיות, Article 29 Working Party, פירסם הנחיות כיצד יש ליישם את הזכות החדשנית לניידות מידע. בין השאר נאמר בהנחיות שמעבדי המידע צריכים להציע דרכים שונות למימוש הזכות - מהעמדת האפשרות להוריד את המידע ועד ליצירת ממשקים (APIs) המאפשרים להעתיק את המידע מספק אחד לשני; שיש לספק למעבירי המידע כלים שיאפשרו להם להגדיר איזה מידע יועבר ואיזה לא, כדי למנוע העברה לא נחוצה של מידע אודות יחידים אחרים ושגם צריך לאפשר לצדדים שלישיים כאלה אפשרות להביע הסכמה להעברת מידע אודותם, ולבסוף שעל מי שמעבדים את המידע (data controles בלשון הדין האירופי) ליצור מנגנונים לזיהוי ואימות מי שמבקשת לנייד את המידע אודותיהם. את כל זה צריך לבצע בחינם - כלומר, אסור לדרוש תשלום מנשוא המידע על העברת המידע. הדרישות הללו, סבור law.co.il, מסבכות ומייקרות מאד את מימושה של הזכות החדשנית לניידות מידע והופכים אותה קשה ומורכבת למימוש על ידי אירגונים מכל סדר גודל - לא כל שכן ארגונים קטנים ובינוניים.

אחת השאלות המעניינות-יותר היא מהו היקף המידע שיש לאפשר את העברתו. גילוי הדעת קובע שגם אם הסעיף מדבר על ניידות מידע שאדם סיפק לגורם המעבד אותו, יש לפרש את הדיבור "סיפק" (provided במקור האנגלי) באופן הרחב ביותר כך שיכלול גם מידע שאדם סיפק באופן מודע ורצוני וגם מידע שנאסף אודותיו בעת שהשתמש בשירות (לדוגמה, דפים שבהם צפה, מיקומו הגאוגרפי ועוד). מה לא צריך לספק? מידע שהוסק מתוך הנתונים הללו (inferred information) כדוגמת ציון אשראי או תוצאה של הערכת מצב בריאותו של נשוא המידע.

law.co.il מהמר שהתפר הזה בין המידע ש"סופק" וצריך לאפשר לנשואו לקבלו בפורמט מובנה ומקובל לבין המידע ש"הופק" והוא קניינו של מעבד המידע - התפר הזה עוד יצריך הבהרות וחוות דעת מלומדות לרוב. ככה זה, ככל שהדין נהיה משוכלל יותר פרנסת עורכי הדין מתרבה...