ארה"ב: הממשל היוצא ממליץ לממשל טראמפ על הגנת סייבר

אולי יעניין אותך גם

ועדת שמינה הנשיא אובמה לבחון את מצב הגנת הסייבר הלאומית בארה"ב ולהמליץ לממשל טראמפ המלצות להגברת ההגנה וטיפוח הסייבר, פרסמה לפני ימים אחדים את ממצאיה. בין ההמלצות שבדו"ח:
  • שיפור הגנת הסייבר בתשתיות מידע, הן במגזר הפרטי והן ברשויות הפדרליות
  • עידוד חדשנות ופיתוחים טכנולוגיים בתחום הגנת הסייבר
  • טיפוח מגזר הסייבר וכוח האדם במגזר זה
  • קידום ותיאום הגנת הסייבר ברמה הגלובלית
אחת ההמלצות המעניינות בדו"ח - קריאה לשילוב "עלון לצרכן" במוצרי טכנולוגיה שיאפשר לצרכנים להבין בפשטות ובקלות את סיכוני הסייבר הנובעים מהמוצר, בהתבסס על בדיקה שיבצע גורם מוסמך ובלתי תלוי.

אובמה קרא לטראמפ לאמץ את הדו"ח והמלצותיו וליישמו עם תחילת כהונתו. עם זה, הדו"ח אינו מחייב משפטית וטראמפ לא מחויב לאמץ אותו. מקור: ה-BBC (מאת: דייב לי).