מותר לעורכי דין לפתח אפליקציה לעדכון לקוחות

אולי יעניין אותך גם

ועדת האתיקה הארצית של לשכת עורכי הדין קבעה שמותר לעורכי דין לפתח אפליקציה לעדכון לקוחותיהם בנעשה בתיקיהם, כל עוד הם מקפידים על כללי האתיקה. ההחלטה התפרסמה לאחרונה בגיליון 62 [PDF] של הנחיות והחלטות הוועדה. 

הוועדה הפנתה בהחלטתה בין השאר לסייגים הבאים:
  • על האפליקציה לעמוד בכללי אבטחה קפדניים שימנעו את זליגת פרטי הלקוחות, ענייניהם והחומרים הקשורים אליהם אל צדדים שלישיים, ובכלל זה עליה לנקוט אמצעיים נאותים שימנעו, ככל האפשר, את האפשרות לפריצה על ידי האקרים. 
  • על האפליקציה למנוע מצב שבו לקוח אחד יוכל לראות את פרטיו של הלקוח האחר.
  • האפליקציה צריכה להיות פתוחה לשימוש הלקוחות בלבד, ורק לאחר שימוש בשם משתמש וסיסמא עשויה היטב.
  • יש לשים לב שהאפליקציה לא תשמש ככלי פרסומי לקהל הרחב, אלא אך ורק ללקוחות. ככל שיהיה חלק באפליקציה הפתוח לקהל הרחב, הרי חייבת להיות הפרדה מוחלטת בינו לבין החלק המיועד ללקוחות, ברמת אבטחה שלא תאפשר או לפחות תקשה מאוד על קיום פרצות בין שני 
law.co.il מעיר שעל אף שהוועדה אינה אומרת זאת במפורש, נראה שבהוראותיה היא מבקשת ליצוק תוכן ממשי לחובת הסודיות המקצועית החלה על עורכי דין וכמובן, כדרכן של ועדות האתיקה בלשכת עוה"ד, היא מנסה להבטיח שהאפליקציה לא תעקוף את האיסורים על עורכי דין לפרסם את עצמם.