ישראל: המסחר המקוון בנכסים פיננסיים אינו הימור אסור

בית המשפט המחוזי בת"א דחה בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד זירות המסחר המקוונות בנכסים פיננסיים, לרבות מסחר באופציות בינאריות, וקבע כי הן אינן מפרות את האיסור הקבוע בחוק העונשין ביחס לארגון הימורים ומשחקים אסורים. השופטת דניה קרת-מאיר קבעה כי המסחר בפלטפורמות אלה אינו מנוגד לפרק בחוק העונשין העוסק בכך, כיוון שהנושא הוסדר בחוק ניירות ערך (במסגרת תיקון 42 לחוק). התביעה הוגשה בשנת 2013 נגד החברות איטריידר, מנקס אונליין טריידינג וטוונטי פור גרופ, המפעילות זירות מסחר כאמור, בטענה כי המסחר בזירות אלה מהווה משחק סכום אפס בו החברות מרוויחות רק כשהצרכן מפסיד, בדומה לגופים העוסקים בארגון הימורים.

במסגרת ההליך הוגשה גם עמדת הרשות לניירות ערך, שציינה כי שתיים מהחברות הגישו בקשה לרישיון לפי חוק ניירות ערך, לכן הן רשאיות להפעיל את זירות המסחר כל עוד לא ניתנה החלטת הרשות בבקשת הרישיון. השופטת קרת-מאיר קבעה כי אין מקום לאפשר את הגשת הבקשה לאישור התובענה כייצוגית על-יסוד הוראות חוק העונשין, וזאת לאור השינוי היסודי שחל עם הסדרת הנושא של זירות הסוחר בהתאם לתיקון 42 לחוק ניירות ערך. ביהמ"ש ציין כי מדובר בהסדר כולל ויסודי בסוגיה, האוסר באופן חד משמעי את העיסוק בתחום למי שאינו בעל רישיון להפעלת זירה כאמור. ביהמ"ש ציין כי ההסדר החוקי המדובר, שתחילת חקיקתו עוד בשנת 2010, שונה לחלוטין מהוראות חוק העונשין והופך אותן ללא רלבנטיות. מקור: גלובס (מאת אלה לוי-וינריב).