היועמ"ש יגבש עמדתו על צילומי אכיפת חניה ברשויות

אולי יעניין אותך גם

היועץ המשפטי לממשלה יגבש את עמדתו על סוגיות הפרטיות הכרוכות בשימוש רשויות מקומיות באמצעי צילום אוטומטיים לצורך אכיפת חניה - כך הורה הרכב בית המשפט העליון בראשות הנשיאה נאור בדיון שנערך בעתירה שהוגשה בעניין זה נגד הרשויות. בין היתר, התבקש היועץ המשפטי לממשלה להתייחס לעניין מאגרי המידע הנוצרים מצילומים אלה ולהיבטים כגון מידע עודף, צמידות מטרה ואופן שמירת המידע ואחסונו. הרכב השופטים ציין כי הוא מצפה שהיועץ המשפטי יגבש את עמדתו בהיוועצות עם רשם מאגרי המידע ולאחר איסוף מידע רלוונטי מבעלי עניין נוספים.

ההרכב ציין כי השימוש באמצעי צילום לצורך אכיפת חניה מעורר סוגיות של פרטיות שניתנות להסדרה פשוטה בדרך של הנחיה מטעם היועץ המשפטי לממשלה, ולאו דווקא בחקיקה. השופטים היו תמימי דעים כי העתירה עוסקת בנושא נקודתי של שימוש בצילומים לצורכי אכיפת חניה, אך מאירה זרקור על עניינים רחבים יותר ופוטנציאל נרחב יותר של שימוש במצלמות אבטחה.

בית המשפט הורה ליועץ המשפטי לממשלה להגיש את עמדתו בתוך 90 יום. ההרכב סירב לבקשת העותר לצוות על הרשויות להקפיא את השימוש באמצעי צילום לצורכי אכיפת חניה עד להכרעה בעתירה. בסיום הדיון ציינה הנשיאה נאור כי הטיעונים העקרוניים שהעלתה האגודה לזכויות האזרח בעתירה הציפו יריעה רחבה מדי. כזכור, האגודה לזכויות האזרח הלינה בין היתר כי "רשויות השלטון יוזמות חדשות לבקרים פרויקטים טכנולוגיים חדשים, שהולכים ושוחקים את מה שעוד נותר מהזכות לפרטיות, מבלי שתהיה להן סמכות חוקית לעשות זאת, ותוך שהן מתעלמות מהנחיות היועץ המשפטי לממשלה."