רמו"ט פרסמה טיוטת הנחיה על זכות העיון במידע דיגיטלי

אולי יעניין אותך גם

הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע במשרד המשפטים (רמו"ט) פרסמה אתמול טיוטת הנחיה של רשם מאגרי המידע. מטרתה ההנחיה היא להבהיר לציבור הרחב את זכותו לעיין בשיחות טלפוניות מוקלטות, תכתובות צ'אט, תיעוד וידאו ומידע דיגיטלי נוסף שנשמר על-ידי בתי עסק או גופים אחרים הנותנים שירותים לציבור. ההנחיה מגלמת את עמדת הרשות ביחס לפרשנותן הנכונה של הוראות חוק הגנת הפרטיות ובפרט סעיף 13 לחוק, הקובע את זכות העיון במידע המצוי במאגר מידע.

סעיף 13 לחוק הגנת הפרטיות קובע את חובתו של בעל מאגר מידע לאפשר לכל אדם לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. רמו"ט מבהירה כי זכות העיון לא חלה רק ביחס לתכתובות, אלא על כל סוג של מידע שנשמר דיגיטלית, לרבות הקלטות קוליות של שיחות טלפון עם נציגי שירות וכן צילומי וידאו. רמו"ט מציינת כי בעידן הטכנולוגי המאפשר אחסון של מידע בדרכים טכנולוגיות שונות, ראוי גם כי תהא התאמה בין האופן שבו נשמר המידע לבין האופן שבו תינתן זכות העיון בו. כך למשל, העיון צריך להתבצע בדרך של השמעה או הקרנה של ההקלטה בפני המבקש, או בדרך של מסירת עותק מקובץ ההקלטה באמצעות תוכנות הזמינות לציבור הרחב. עוד מדגישה רמו"ט כי אין הצדקה לדרוש הגעה פיזית למקום כזה או אחר על-מנת לממש את זכות העיון, אלא יש לאפשר את העיון באמצעות משלוח קבצים בדוא"ל, מתן גישה לאתר מאובטח וכיו"ב.

לצד זאת, מבהירה רמו"ט כי מתן זכות העיון תיעשה תוך נקיטת אמצעים נאותים לזיהוי מבקש העיון ולאבטחת המידע, וכן את החובה לודא כי תימנע גישה למידע עודף או אגב פגיעה בפרטיותם של אנשים אחרים (למשל, אנשים נוספים המופיעים בצילומים או המוקלטים בהקלטה). עוד מבהירה רמו"ט כי הפרת החובה לאפשר את העיון תאפשר לרמו"ט להפעיל את סמכותה ולהטיל קנס מנהלי על המפר. לעיון בטיוטת ההנחיה.