ישראל: ייצוגית נגד מיקרוסופט על שדרוג כפוי לווינדוס 10

בקשה לאישור תובענה ייצוגית הוגשה נגד מיקרוסופט, שעניינה בטענה ל"שדרוג כפוי" של מערכות ההפעלה של משתמשים רבים למערכת ההפעלה החדשה של ענקית התוכנה. בבקשה נטען כי מיקרוסופט נהגה במחשבי המשתמשים כמנהג בעלים והחליפה את מערכת ההפעלה במחשבים רבים במערכת הפעלה חלופית אותה ביקשה לקדם, וזאת גם בניגוד לרצונם של המשתמשים. בבקשה נטען כי המעשים הללו גרמו לתובעים הייצוגיים נזק כספי בגין תיקון המחשבים וכן נזק לא מוחשי שנובע מבזבוז זמן, הטרדה והפרעה למהלך העבודה.

בבקשה נטען בנוסף כי על מחשבי המשתמשים "צצו" הודעות המאפשרות רק להתקין את מערכת ההפעלה החדשה, או לדחות את ההתקנה למועד מאוחר יותר, אך ללא אפשרות לסרב להתקנה או לבטלה. עוד נטען כי מיקרוסופט נהגה בכוחניות והתקינה את מערכת ההפעלה החדשה גם ללא הסכמת המשתמשים ובניגוד לרצונם. בתביעה נדרש פיצוי של 3 מיליון ש"ח לכל הפחות, שיועברו לנפגעים או למטרה ציבורית, וכן צווים המורים לעצור את ההתקנות הכפויות והמאפשרים למשתמשים "לשנמך" את גרסת מערכת ההפעלה לגרסה הקודמת בה עשו שימוש. ממיקרוסופט נמסר בתגובה כי השדרוג נעשה מבחירה וכי המשתמשים יכולים לאשר, לדחות, או לבטל את השדרוג. מקור: כלכליסט (מאת עומר כביר).