בי"ד רבני: תכנים שאישה נטלה בסתר מהנייד של בעלה קבילים

אולי יעניין אותך גם

מסרונים ומיילים שאישה נטלה בסתר מהסמארטפון והמחשב של בעלה קבילים לשמש כראיה בתביעת גט שהגישה נגדו חרף הפגיעה בפרטיותו - כך פסק בית הדין הרבני בנתניה. הטעם, לפי החלטת בית הדין, הוא כי "הצורך לגילוי האמת עולה על זכותו של הבעל לפרטיות ולהסתרת האמור במסרונים ובמיילים השייכים לו", ומשום ש"אם תוכח טענת האישה שהגירושין קרו בגרימתו, אכן מגיע לאישה לדרוש ולקבל את כתובתה". הדיינים הסבירו עוד כי מדובר בפגיעה קלה בפרטיות היות שאין מדובר בתכנים אינטימיים.

עורכת הדין של האישה הביעה שביעות רצון מהחלטת בית הדין ושיבחה את הדיינים על החלטתם. מנגד, עורך דינו של הבעל ציין כי בכוונתם לערער לבית הדין הרבני הגדול ובמידת הצורך גם לעתור לבג"ץ נגד בית הדין. הוא ציין כי "החלטת הדיינים מנוגדת לפסיקה לפיה חיטוט במיילים או בסמארטפון היא פגיעה בפרטיות ומדובר למעשה בעבירה פלילית". מקור: דה-מרקר (מאת: שמעון איפרגן ואהוד קינן).

law.co.il מעיר כי חוק הגנת הפרטיות קובע כי פגיעה בפרטיות היא בין היתר בילוש או התחקות אחרי אדם העלולים להטרידו וכן העתקת תוכן של מכתב שלא נועד לפרסום, או שימוש בתוכן של מכתב כזה. סעיף 32 לחוק הגנת הפרטיות קובע כי חומר שהושג תוך פגיעה בפרטיות פסול לשמש כראיה ללא הסכמת הנפגע, אלא אם בית המשפט התיר זאת מטעמים מיוחדים או אם עומדת לפוגע הגנה או פטור לפי החוק. בשנת 2006 החליט בג"ץ להפוך החלטה של בית הדין הרבני בנתניה ובית הדין הרבני הגדול בעניין קבילות של תמונה הפוגעת בפרטיות. בג"ץ פסק אז כי בנסיבות אותו מקרה, שעסק בתמונה אינטימית שלא היתה חיונית להכרעת בית הדין, אין להתיר שימוש בתמונה כראיה נוכח חומרת הפגיעה בפרטיות.