אירופה אישרה את התקנות החדשות על הגנת מידע

אולי יעניין אותך גם

מליאת הפרלמנט האירופי אישרה לפני שעות אחדות את התקנות האירופאיות החדשות על הגנת פרטיות במידע שיביאו עמן שינוי דרמטי במשטר הגנת הפרטיות במידע, בעל השלכות נרחבות גם מחוץ לאירופה.

התקנות החדשות יחולו על כל חברה שעל לקוחותיה נמנים תושבי אירופה שמהם נאסף מידע אישי, ללא תלות במקום התאגדות החברה, משרדיה או שרתיה. התקנות יחליפו את הדירקטיבה האירופית על הגנת מידע משנת 1995, אולם בניגוד לדירקטיבה, התקנות החדשות יהיו בעלות תחולה משפטית ישירה בכל 28 מדינות האיחוד, ללא צורך בחקיקה לאומית נוספת שתקלוט את הוראותיהן לדין המקומי של מדינות האיחוד. בכך הן יסייעו בגיבוש דין אירופי אחיד בתחום הגנת הפרטיות במידע. ההתקנות צפויות להיכנס לתוקף בכל 28 מדינות האיחוד האירופי בתוך שנתיים. סקירה של כמה מעיקרי התקנות החדשות נמצאת כאן.

לצד התקנות החדשות אישר הפרלמנט האירופי גם דירקטיבה להסדרת העברת מידע בין מדינות לצורכי סיוע משפטי בחקירת פשעים, מניעתם ואכיפתם. הדירקטיבה תסייע בהסרת מחסומים שהקשו על העברת מידע בין רשויות האכיפה והמשפט במדינות האיחוד. מקור: הודעה לעיתונות של נציבות האיחוד האירופי.