התקנות החדשות על הגנת מידע באירופה על סף אישור סופי

אולי יעניין אותך גם

אירופה על סף רפורמה דרמטית בדיני הגנת הפרטיות במידע - מליאת הפרלמנט האירופי תקיים היום דיון סופי ומסכם על התקנות האירופאיות החדשות על הגנת פרטיות במידע, לקראת ההצבעה הסופית על אישור התקנות שצפויה במליאה מחר. אתמול אושרו התקנות בועדה הפרלמנטרית לענייני פנים, משפטים וחירויות אזרחיות ברוב גדול של 50 חברים מול שלושה מתנגדים.

התקנות החדשות יחולו על כל חברה שעל לקוחותיה נמנים תושבי אירופה שמהם נאסף מידע אישי, ללא תלות במקום התאגדות החברה, משרדיה או שרתיה. התקנות יחליפו את הדירקטיבה האירופית על הגנת מידע משנת 1995, אולם בניגוד לדירקטיבה, התקנות החדשות יהיו בעלות תחולה משפטית ישירה בכל 28 מדינות האיחוד, ללא צורך בחקיקה לאומית נוספת שתקלוט את הוראותיהן לדין המקומי של מדינות האיחוד. בכך הן יסייעו בגיבוש דין אירופי אחיד בתחום הגנת הפרטיות במידע. ההתקנות צפויות להיכנס לתוקף בכל אחת מ-28 מדינות האיחוד האירופי בתוך כשנתיים. מקור: ComputerWeekly.com (מאת: ג'ניפר בייקר).