שבדיה: תכנה למניעת גניבה מתחנות דלק? לא חוקית. בגלל פרטיות

אולי יעניין אותך גם

רק רשויות המדינה רשאיות לעבד מידע אישי כדי למנוע גניבה – כך פסק בית המשפט העליון לעניינים מנהליים בשבדיה, בדחותו בקשה של חברת אבטחה וחברת תדלוק לאשר מערכת מבוססת מאגר מידע כדי למנוע תדלוק של מכוניות מבלי לשלם. במאגר נרשמו פרטיהם האישיים של בעלי מכוניות כאלה.

הזכות לעבד מידע אישי על רקע פלילי שמורה לרשויות המדינה, ואין להרחיב רשות זו מעבר לסמכותן כאמור, פסק בית המשפט. הוא דחה את בקשתן של חברת האבטחה Stanley Security AB, וחברת תדלוק SusMel AB להשתמש בפתרון שפתחו, בשם TankStopp. הפסיקה קבעה שבאיזון בין פרטיותם של הרשומים במאגר לבין האינטרס שהמערכת מבקשת להגן עליו, גוברת הזכות לפרטיות ועל כן עיבוד הנתונים אינו חוקי.

בשבדיה כל עיבוד מידע אישי על רקע פלילי נדרש לקבל אישור מראש מאת ה- Data Inspection Board. המועצה דחתה את בקשת החברות שפתחו את TankStopp וכך התגלגלה הסוגיה לבית המשפט.

בין היתר, ציין בית המשפט כי הפתרון של TankStopp היה מיועד לשימוש על ידי חברות רבות, ומכאן שעיבוד מידע אישי באמצעותה  היה עלול לגרום לפגיעה משמעותית בפרטיות של נושאי המידע. ככלל, הרשות לעבד מידע אישי על רקע פלילי שמור לרשויות המופקדות על מניעת פשע. יתר על כן, הפתרון של TankStopp נושא סיכון של ביצוע רישומם כוזבים. על כן, קבע בית המשפט, אין לראות במקרה זה חריג לכלל האוסר על עיבוד נתונים אישיים על רקע פלילי. מקור: Roschier Review

לפסק-הדין (בשבדית...)