ההסדר החדש להעברת מידע מאירופה לארה"ב מעורר חשדנות

אולי יעניין אותך גם

למרות המאמצים שארה"ב נקטה בשנתיים האחרונות כדי להגביר את ההגנה שהיא מעניקה למידע אישי של זרים, עדיין מתעוררים חששות כי רמת ההגנה אינה נאותה – כך הודיע פאנל הרגולטורים האירופי המאגד את נציבי הגנת הפרטיות של מדינות איחוד ושל נציבות האיחוד (Article 29 Working Party). ההודעה התפרסמה בעקבות ההכרזה על גיבוש הסדר חלופי ל-Safe Harbor שנפסל לפני חודשים אחדים.
 
פסילת הסדר ה-Safe Harbor להעברת מידע אישי מאירופה לארה"ב על-ידי בית המשפט האירופי העבירה את הזרקור לפאנל הרגולטורים האירופאים, שחבריו נדרשים לפי הוראות פסק הדין לשמש גורם חקירה ואכיפה בלתי תלוי שיבחן את טיב ההסדרים של העברת מידע אישי מחוץ לאירופה ועמידתם בהוראות הגנת הפרטיות הקפדניות של הדין האירופי. כזכור, סמוך לאחר פסק הדין על פסילת ה-Safe Harbor פרסם פאנל הרגולטורים אולטימטום לפיו אם לא יגובש בזריזות מנגנון חלופי להעברת מידע במקום זה שנפסל הרגולטורים "ינקטו בכל האמצעים הדרושים, שעשויים לכלול הליכי אכיפה מתואמים".
 
כעת, משנודע על גיבוש ההסדר החדש להעברת מידע אישי בין אירופה לארה"ב – הסדר ה-Privacy Shield – הוא מתקבל בחשדנות בקרב פאנל הרגולטורים. הפאנל הודיע כי הוא ערוך לבחון כיצד ההסדר החדש נותן מענה לחששות לכך שהדין האמריקאי לוקה בהגנה נאותה על פרטיות המידע של זרים, בפרט לעניין הפגיעה בפרטיות נשואי מידע על-ידי גופי הביטחון והביון האמריקאים ולהעדרם של סעדים ותרופות לנשואי המידע נגד פגיעה כזו. פאנל הרגולטורים הפציר בנציבות האיחוד האירופי למסור לו את כל המסמכים הנוגעים לסדר ה-Privacy Shield החדש עד לסוף פברואר על מנת שהפאנל יוכל לבחון את טיבו בשבועות שלאחר מכן.