אירופה: מעקב מקוון המוני לצורכי בטחון? לא חוקי!

אולי יעניין אותך גם

מעקב וניטור אלקטרוני המוני על אזרחים, ללא הבחנה בין חשודים לכאלה שאינם חשודים, אינו חוקתי משום שהוא פוגע שלא כדין בזכות לפרטיות – כך פסק בית המשפט האירופי לזכויות האדם (European Court of Human Rights - ECHR). פסק הדין ניתן בעתירה שהגישו שני אזרחים הונגריים נגד ממשלתם בטענה כי היא הפרה את זכותם לפרטיות בכך שהפעילה כלפיהם אמצעי מעקב מודיעיניים אף שאינם חשודים בפשע וללא סיבה אחרת שעשויה להצדיק מעקב. העתירה הופנתה נגד הוראות חוק בהונגריה המסמיכות שר בממשלה להתיר למשטרה לעקוב אחר אזרחים, הן בביתם והן בפעילותם המקוונת, מטעמי בטחון לאומי, ללא צורך בצו שיפוטי.
 
בית המשפט האירופי קבע כי לאור הזכות לפרטיות המעוגנת בסעיף 8 לאמנה האירופית על זכויות אדם, יש לפרש בצמצום את סעיפי החוק ההונגרי כך שיחולו רק במקרים בהם קיימת סיבה מספקת ומוצדקת למעקב אחר אדם מסוים או אנשים מסוימים. הכרעת פסק הדין מחייבת את כל מדינות אירופה. בריטניה למשל מקדמת חוק שנועד לאפשר לממשלה לבצע ניטור ומעקב גורפים, באופן שנראה כסותר את הוראות פסק הדין הטרי של בית המשפט האירופי לזכויות אדם. מקור: הרג'יסטר (מאת: קירן מקארת'י).