ממשלת ישראל נפרדת מהפקס, תודה לאל

משרדי הממשלה יחויבו לאפשר הגשת פניות מקוונות - כך נקבע בהחלטת ממשלה שכותרתה "העמדת ערוץ תקשורת מקוון לציבור לפנייה אל הממשלה כחלופה לפקסימיליה" שאושרה אתמול במסגרת המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית". בעקבות ההחלטה, משרדי הממשלה מחויבים לפרסם בתוך 90 יום פרטי התקשרות דיגיטליים באמצעותם ניתן להגיש פניות ולצרף להן קבצים, דרך האינטרנט בכלל ודרך דואר אלקטרוני בפרט. ההחלטה קובעת כי יש לבחון את יישומה גם על תאגידים ציבוריים, תאגידים ממשלתיים ורשויות מקומיות.