ישראל מהדקת את הפיקוח על יצוא סייבר

אולי יעניין אותך גם

מטה הסייבר הלאומי במשרד ראש הממשלה ואגף הפיקוח על היצוא במשרד הבטחון פרסמו טיוטת צו לתיקון הפיקוח על יצוא טכנולוגיות סייבר. בדברי ההסבר הנלווים לתיקון המוצע מסבירים מטה הסייבר ומשרד הבטחון כי בעוד שענף הסייבר הוא "מנוע צמיחה אסטרטגי" למדינה, הגעתם של מוצרי סייבר לידיים לא נכונות בחו"ל עלולה לגרום פגיעה חמורה באינטרסים בטחוניים ומדיניים של ישראל.

טיוטת הצו נועדה לחדד ארבעה נושאים עיקריים במשטר הפיקוח על היצוא של טכנולוגיות סייבר, שככלל משמשות בעולם האזרחי אך מתאימות גם לייעוד בטחוני:
  • הרחבת הגדרת "תוכנות חדירה", כך שתאפשר פיקוח על יצוא מוצרים "מבצעיים" לחדירה ולא רק תשתיות לייצור מוצרים כאלה, וכך שתכלול גם טכנולוגיות להדמיית חדירה;
  • פיקוח על יצוא ידע אודות חולשות (Vulnerabilities), תוך החרגת ידע שמטרתו הגנתית, מחקרית או שהתפרסם בפומבי ותוך הקלה על העברת ידע בין זרועותיה השונות של חברה ובינה לבין חברה-אם;
  • הידוק הפיקוח על מוצרי הגנת סייבר שנועדו במיוחד לשימוש כוחות בטחון, בציוד לחימה או למטרות ביון;
  • פיקוח על יכולות פורנזיות לתחקור מערכות מותקפות בהתחברות פיזית אליהן. לדברי מטה הסייבר ואגף הפיקוח על היצוא הבטחוני, יכולות כאלה הן בעלות חשיבות גדולה בעולם הביון.
ניתן להגיש תגובות והתייחסות לתיקונים המוצעים עד ל-7 בפברואר 2016. לאחר בחינת הערות הציבור יובא הצו לאישור ועדת החוץ והבטחון של הכנסת. מקור: מטה הסייבר הלאומי ומשרד הביטחון, מכתב הסבר נלווה לטיוטת צו הפיקוח על סייבר.