מענק למעסיקים בקריית הסייבר הלאומית בבאר שבע

אולי יעניין אותך גם

בהחלטת ממשלת ישראל (528) מחודש ספטמבר האחרון, אישרה הממשלה תכנית הטבות ייעודית לחברות שיצטרפו לקריית הסייבר הלאומית בבאר שבע (CyberSpark), עבור כל עובד בתחום הגנת הסייבר העובד בשטח הקרייה, לרבות מחקר ופיתוח ומתן שירותים מקצועיים.

קריית הסייבר הלאומית נועדה להוות מרכז ייחודי, המשלב גורמי תעשייה, ממשלה ואקדמיה. אלו ייצרו "אקו-סיסטם" שלם ובו כל המרכיבים הדרושים להובלה בתחום הסייבר, במתחם גיאוגרפי משותף. מטרת המענק היא ליצור "מסה קריטית" של תעשייה בתחום הגנת הסייבר, שתשתלב באקוסיסטם הנ"ל.

מטה הסייבר הלאומי מפרסם בימים אלה את נוהל היישום של תכנית ההטבות ומזמין חברות המעסיקות, או בוחנות העסקת עובדים, בפעילות בתחום הגנת הסייבר בקריית הסייבר הלאומית, להגיש בקשה לבחינת זכאות למענק. ההטבה תינתן לתאגיד (לרבות שותפות) המקיים פעילות בתחום הגנת הסייבר בשטח ההטבה בעיר ב"ש, עבור עובדים המועסקים בפעילות זו, אשר לפחות 60% משעות העבודה שלהם בחודש מבוצעות בקריית הסייבר עצמה ולפחות 80% משעות עבודתם בחודש הינן בפעילות סייבר. המענק יחושב כשיעור משכר עובדי הסייבר בתאגיד. מקור: משרד ראש הממשלה.